Yrd.Doç.Dr. Vedat TAŞKIN

Trakya Üniversitesi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

 Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Ana Bilim DalıİLETİŞİM :

Adres

:

Trakya Üniversitesi  Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
Prof.Dr. A. Karadeniz Yerleşkesi Yeni Terminal Yanı

2180 – Edirne

                 

Tel                           

:

 284-2261217-3003

E-Posta                   

:

vedattaskin@trakya.edu.tr

 

Kişisel Web adresi 

:

http://www.vedattaskin.com

EĞİTİM :

Lisans   

:

Trakya Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Edirne,1989

Yüksek Lisans

:

T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne, 1997
"Takım Çeliklerinde Çekme, Basma, Yorulma Özelliklerinin Araştırılması", Danışman: Prof. Dr. H. Erol AKATA

Doktora

:

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2004
"Derecelendirilmis Dikdörtgensel Plaklarda Bazı Stabilite Problemlerinin Çözümleri", Danışman: Prof. Dr. Uğur GÜVEN

İDARİ GÖREVLER :

 

Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı

Ekim 2005

 Şubat 2007

Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Dekan Yardımcılığı

Kasım 2006

 Ağustos 2008

KOMİSYONLAR:

 

Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makina Mühendisliği Bölümü
Staj Komisyon Başkanlığı

Haziran 2008

 Eylül 2010

Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makina Mühendisliği Bölümü

Yandal Çiftdal Staj Komisyon Üyesi

Ocak 2010

 Devam ediyor

AKADEMİK ÇALIŞMALAR:

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

 • M., C., Ece, M., Aydogdu, V. Taskin, Vibration of a Variable Cross-section Beam, Mechanics Research Communications, 34,78-84, 2007
 • M., Aydogdu, V., Taskin, Free Vibration Analysis of Functionally Graded Beams with Simply Supported Edges, Materials&Design, 28, 1651-1656, 2007

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 • P., A., Demirhan, M., Aydogdu, V., Taskin, N.,U., Taskin, Large Deflection of Cantilever Non linear Bimodulus Functionally Graded Foam Beams Subjected to an End Moment, 16th International Conference on Composite Structures, ICCS 16, Porto, 2011
 • N., U., Taskin, V., Taskin, İ., Mutlu, P., A., Demirhan, Investigation of the Effect of Heat Treatment on Mechanical Properties of Composite Foam Materials, 16th International Conference on Composite Structures, ICCS 16, Porto, 2011
 • V., Taskin, N., U., Taskin, P., A., Demirhan, A., Sahin, Adhesive Joining of Composite Foam Materials, 16th International Conference on Composite Structures, ICCS 16, Porto, 2011
 • M., Aydogdu, V., Taskin, T., Aksencer, P., A., Demirhan, S., Filiz, Some Complicating Effects in the Vibration of Composite Beams, Advances in Vibration Analysis Research Intech Open Access Publisher, ISBN 978-953-307-209-8, 2011
 • N., U., Taskin, V., Taskin, M., Aydogdu, İ., Mutlu, P., A., Demirhan, Yarı Katı Üretim Yöntemi ile Alüminyum Kompozit Köpük Üretimi, IMSP’2010, 13. International Material Symposium, 13-15 October 2010, Denizli
 • N., U., Taskin, V., Taskin, M., E., Yurci, Alüminyum Esaslı Kompozit Malzeme Üretimi için Doğrudan Yarı-Katı Karıştırma Yöntemi, IMSP’2010, 13. International Material Symposium, 13-15 October 2010, Denizli
 • V., Taskin, N., U., Taskin, P., A., Demirhan, İ., Mutlu, Manufacturing of Composite Metal Foam by Directly Foaming at Semi Solid Tempereture, International Scientific Conference, 19-20 November 2010 Gabrovo, Bulgaria
 • N., U., Taskin, V., Taskin, M., Aydogdu, P., A., Demirhan, İ., Mutlu, Effect of SiCp on Compressive Behaviour of Composite Metal Foam, International Scientific Conference, 19-20 November 2010 Gabrovo, Bulgaria
 • N., U., Taskin, V., Taskin, İ., Mutlu, P., A., Demirhan, The Effect of Reinforcement Ratio and Heat Treatment on Compressive Behaviour of 7075 Al/SiCp Composite Foam, International Scientific Conference, 19-20 November 2010 Gabrovo, Bulgaria
 • N., Urkmez, V., Taskin, U., Suekinci, Fabrication of Superhydrophobic Surfaces on Aluminium and Steel Surfaces with Myristic Acid, 05–06 July, Tenth International Scientific Conference, Smolian, Bulgaria,2008
 • V., Taskin, N., Urkmez, F., Karacam, M., Aydogdu, Buckling of Functionally Graded Plates, Unitech, International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, 23-24 November 2007
 • N., Urkmez, V., Taskin, M., E., Yurci, İ., Caglar, Effects of Cold Rolling on the Hardness and Tensile Behavior in AA5754/SiCp Composites Fabricated by Squeeze Casting, Unitech, International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, 23-24 November 2007
 • N., Urkmez, V., Taskin, M., E., Yurci, A Different Semi-Solid Stirring Method for Production oF AlMg3/ SiCp Composites by Squeeze Casting, Unitech, International Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, 23-24 November 2007
 • M., Aydogdu, V., Taskin, Vibration Analysis of Simply Supported Functionally Graded Beams, The Seventh International Conference on Vibration Problems ICOVP, 05-09 September, Istanbul , Turkey 2005
 • N., Urkmez, V., Taskin, M., E., Yurci, Development of Extrusion Dies by Measurement and Fem Simulation, Machine Building&Electrical Engineering, 1-2, pp :62-67, 2005
 • V., Taskin, Buckling Analysis of Simply Supported Functionally Graded Rectangular Plates According to Higher Order Shear Deformation Theory, International Scientific Conference, Unitech, 04, II78-II84, Gabrovo, Bulgaria, 2004
 • V., Taskin, Buckling Analysis of Functionally Graded Rectangular Plates Based on Classical Plate Theory, International Scientific Conference, Unitech'04, II85-II90, Gabrovo, Bulgaria, 2004
 • M., E., Yurci, N., Urkmez, V., Taskin, Intelligent Design of Die Components in Cold Extrusion, Information Science Innovations, ISI 2001, 577-583, Dubai, U. A. E., 2001
 • M., E., Yurci, V., Taskin, N., Urkmez, Finite Element Simulation of Backward Extrusion Dies Using Shrink Fitted Rings, International Measurement Confederation, XVI Imeko World Congress, 465-470, Vienne, Austria, 2000 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

 • H., E., Akata, M., Sahin, V., Taskin, Açık Kalıplarda Delmede Akma Gerilmesinin Delme Basıncı ve Malzeme Akışına Etkisi, 6. Denizli Malzeme Sempozyumu, 346-353, Denizli, 1995

PROJELER:

Tübitak-1001 “SiCp Takviyeli Alüminyum Köpük Malzemenin Yarı-Katı Üretim Yöntemi Kullanılarak Sürekli Formda Üretilmesi” adlı 108M325 numaralı projede Araştırmacı,2008

VERİLEN DERSLER :

Lisans:

Bilgisayar ve Programlama, 

Mukavemet I, 

Biyomekaniğe Giriş, 

Mekanikte Bilgisayar Uygulamaları

Lisansüstü:

Elastik Stabilite,

Konstrüksiyonda Güvenilirlik

Hasar Analizi

ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR :

Makine Mühendisleri Odası